Odszedł nasz kolega Ś.P. Roman Bielenda

Ś.†P. Roman Bielenda
[20 XI 1947 – 2 V 2020]

Z głębokim żalem i pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że 2 maja br. odszedł nagle z naszego grona świętej pamięci Kolega Roman Bielenda.
W zmarłym tracimy oddanego przyjaciela sportu strzeleckiego, długoletniego działacza Ligi Obrony Kraju oraz Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie. Roman dał się poznać jako człowiek dobry, skromny i szlachetny; był powszechnie lubiany i szanowany. Od wielu lat aktywnie działał w Zarządzie Organizacji Powiatowej LOK w Tarnowie oraz w Zarządzie Tarnowskiego Klubu Strzeleckiego LOK, gdzie był instruktorem strzelectwa oraz bardzo sumiennym i aktywnym sędzią strzelectwa sportowego PZSS drugiej klasy. Za wieloletnią działalność w upowszechnianiu sportu strzeleckiego i pracę społeczną na rzecz umacniania obronności kraju został uhonorowany wieloma odznaczeniami i medalami.
Współorganizował wiele przedsięwzięć w dziedzinie sportu strzeleckiego oraz sportów obronnych, z wielką radością i charyzmą organizował szkolenie młodzieży w ramach Szkolnej Ligi Strzeleckiej na terenie Tarnowa. Romek był wielkim pasjonatem fotografii, dokumentując w sposób wybitny życie sportowe strzelców z Tarnowa; będzie nam Go bardzo brakowało na naszej strzelnicy.
Rodzinie i Najbliższym Zmarłego składamy wyrazy najgłębszego współczucia łącząc się w bólu i modlitwie!
ZARZĄD TARNOWSKIEGO KLUBU STRZELECKIEGO LIGI OBRONY KRAJU

Ceremonia ostatniego pożegnania Zmarłego odbędzie się w dniu 6 maja 2020 roku o godz. 16 w Tarnowie, na cmentarzu w Klikowej