TKS LOk w tarnowie zaprasza na kursy

Tarnowski Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju
organizuje w Tarnowie w dniach 26-27-28 lutego 2021 następujące kursy:
1) Prowadzący Strzelanie PZSS (pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa).
2) Kurs przygotowawczy dla kandydatów na sędziego strzelectwa sportowego PZSS III klasy.
3) Kurs szkoleniowy dla sędziów PZSS klasy III, kandydatów na podniesienie klasy sędziowskiej do klasy II (drugiej).