Finał XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Strzelectwie Sportowym 

W dniu 14 lipca 2022 r. o godzinie 17:30, na obiektach Centralnego Ośrodka Sportu Strzeleckiego i Sportów Obronnych Ligi Obrony Kraju w Tarnowie przy ul. Krzyskiej 17 odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia zawodów Finału XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Strzelectwie Sportowym.

Ceremonię poprowadził Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lisiej Górze Pan Edward Kędzierski. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele władz Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego z Prezesem Andrzejem Kijowskim na czele, Prezes Ligi Obrony Kraju płk Jerzy Salamucha, Prezes Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego Pan Marek Stasiak, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tarnowie ppłk Andrzej Korytko oraz goście honorowi – znakomici strzelcy – Renata Mauer-Różańska – dwukrotna mistrzyni olimpijska i Szymon Sowiński – srebrny medalista Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio.

Podczas ceremonii, po przemówieniach władz związku, olimpijczyków i organizatorów podniesiono  flagę państwową i odśpiewano hymn państwowy. W imieniu sportowców, ślubowanie złożyła zawodniczka KS ZO LOK Kraków, Wiktoria Kaczmarczyk.

Oficjalnego otwarcia Olimpiady dokonał Prezes Ligi Obrony Kraju płk Jerzy Salamucha.

W rozpoczętych zawodach udział bierze 159 młodych strzelców z 15 województw. Zmagania sportowe rozpoczęły się już od wczesnych godzin porannych konkurencjami karabinu pneumatycznego juniorów młodszych (Kpn-50) oraz pierwszej części zmagań w pistolecie szybkostrzelnym.

Zawody rozgrywane są na dwóch obiektach. Strzelania pneumatyczne odbywają się w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Lisiej Górze ul. Szkolna 2 a strzelania kulowe na wspomnianym wyżej obiekcie LOK przy ulicy Krzyskiej 17.

Należy odnotować wzorową organizację i przygotowanie zawodów. Organizatorzy – PZSS, MZSS i Tarnowski Klub Strzelecki LOK w Tarnowie z Prezesem Klubu Jerzym Madejem na czele oraz członkami zarządu MZSS włożyli wiele wysiłku w przygotowanie imprezy która potrwa do niedzieli 17 lipca.

Olimpiada dofinansowana jest ze środków, zarządzanego przez MSiT Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, budżetu Województwa Małopolskiego oraz Fundacji Lotto. Honorowy patronat nad imprezą objął Prezes Rady Ministrów RP.

Tekst i zdjęcia – Piotr Zygmunt – MZSS

Please follow and like us:
fb-share-icon